גישה טיפולית

גישת העבודה הבסיסית שלי בטיפול היא פסיכודינמית (מוכר גם כטיפול רגשי), אך אני משלב גם אלמנטים טיפוליים מתחומים נוספים, בהתאם לצורך.  טיפול פסיכודינמי אומר בין השאר, שאני שם דגש על כך שחדר הטיפול יהיה מקום בטוח ולא שיפוטי שמאפשר לך לבצע יחד עמי התבוננות משותפת ובטוחה על הצרכים הרגשות והתחושות העולים בחדר, כמו גם על היחסים בחייך, בעברך ובתוך חדר הטיפול. בעוד שעבודתי עם מבוגרים ומתבגרים מסתמכת לרוב על המדיום של שיחה, עבודתי עם ילדים ומתבגרים צעירים עושה פעמים רבות שימוש במשחק כאמצעי המתווך המאפשר טיפול. אני מאמין שבתוך קשר טיפולי שמצליחים לבנות בו אמון, אותו תהליך של התעוררות רגשית (חיובית ושלילית) המלווה בהתבוננות משותפת,  מאפשר למטופל לצמוח, כשהוא מרחיב את יכולת ההתבוננות והפעולה שלו בעולם והופך אותה לחופשית יותר. כתוצאה מכך נולדת חוויה מלאה יותר של העצמי ושל הסביבה שמאפשרת גם להתמודד באופן טוב יותר עם מכשולים ודפוסים שליליים שנחוו קודם לכן כלא עבירים או אפילו כבלתי ניתנים לחשיבה.

כפי שציינתי, למרות שבעיני הטיפול הדינמי מהווה בסיס לטיפול, לצד העקרונות הדינמיים שמנחים את עבודתי אני לעיתים משלב כלים מתחומים נוספים בפסיכולוגיה, שרובם מאופיינים גם באופן התערבות מונחה וישיר יותר. בין השאר, אני עושה שימוש בכלים מתחום הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי ומתחום הקשיבות (mindfulness), שמציעים למטופל מידע רב יותר על התהליכים שהוא חווה, כמו גם טכניקות ואופני התמודדות ישירים יותר עם הקשיים הנחווים. אני לעתים גם מפעיל כלים מתחום הפסיכולוגיה החיובית, המדגישה את הכוחות של המטופל ואת החשיבות של חוויית קיום מיטיבה כחלק מהמטרה הטיפולית. לבסוף, בעבודה עם ילדים אני לעיתים עושה שימוש בכלים מתחום הטיפול המערכתי והמשפחתי שמציע נקודת מבט נוספת על הקושי הנחווה במשפחה דרך התבוננות על המערכת המשפחתית כולה על שלל האינטראקציות המאפיינות אותה והשפעתם על כל החברים במערכת.